Wowzik, nie mogąc zasnąć po złym śnie głośne Myśli

Wowzik, nie mogąc zasnąć po złym śnie głośne Myśli